Tehnički pregled

Naš tehnički pregled poseduje sve uslove i zadovoljava standarde za pregled svih vrsta vozila.